แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางยะลา

ร่วมแนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส

ร่วมแนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

ร่วมบรรยายในหัวข้อแนวทางการพัฒนาตนเองในการเรียบรู้ตลอดชีวิตหลักสูตร มสธ. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จัดโครงการแนะแนวร่วมกับอาจารย์สาขาวิชา (สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์) ณ เรือนจำกลางสงขลา  และโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

ร่วมแนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กลุ่มที่ 1) ให้กับนักศึกษาของ สกร.อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษาในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูล ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมแนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กลุ่มที่ 2) ให้กับนักศึกษาของ สกร.อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ร่วมแนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอเทพา ทุกระดับ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2566  

ร่วมแนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอระโนด ทุกระดับ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับบุคลากร และกำลังพล ค่ายมหาจักรี  กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปัจจฉิมนิเทศ สกร.อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส