ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามารับบริการ

จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

ติดตั้งรูปฉายาลักษ์รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์

ติดตั้งป้ายจุดเช็คอิน มสธ. และปลูกต้นไม้ตกแต่ง

ปรับปรุงพื้นที่ ขุดคูเพื่อระบายน้ำ ทางเข้า ศวช.มสธ.ยะลา

จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บันไดทางขึ้นหน้ามุก ศวช.มสธ.ยะลา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนและรอบศวช.มสธ.ยะลา

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าป้อมยาม ทางเข้า ศวช.มสธ.ยะลา

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าตึก ศวช.มสธ.ยะลา

จัดมุมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ซ่อมแซม เปลี่ยนท่ออ่างล้างที่ชำรุด