จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภาค 2/2565

ดำเนินรายงาน ที่นี่ มสธ.ยะลา EP.8 เรียน มสธ.อย่างมีความสุข

จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภาค 2/2565

ดำเนินรายงาน ที่นี่ มสธ.ยะลา EP.6 เรียน มสธ.อย่างมีความสุข

จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (STOU-EPT)

ผอ.และบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันพิชมงคล

จัดเต็นท์และนิทรรศการงานกาชาด เพื่อบริการเรื่องการเรียนต่อกับ มสธ.

บุคลากรร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีปีใหม่ของไทย

ผอ.และบุคลากรเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าให้แก่ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

ติดป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2566

ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยงานกาชาดและงานสมโภชหลักเมืองจังหวัดยะลา 

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า ของ กระทรวงการอุดมศึกษา

ผู้ประสานงานการจัดสอบ O-NET แนะนำชี้แจงระบบการสอบ ให้แก่คณะกรรมการระดับสนามสอบ

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้วยระบบดิจิทัล

จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU E-Testing

ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 และสนับสนุนของขวัญ

เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูจังหวัดยะลา ประจำปี 2566

เข้าพบปะพูดคุยกับ ผอ.สวท.ยะลา แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566

แนะนำห้องสมุดของ ศวช.มสธ.ยะลา ให้กับนักศึกษาที่มาสอบ Walk-in Exam

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวัชรกิติยาภา

พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวัชรกิติยาภา ณ ศวช.มสธ.ยะลา

 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวัชรกิติยาภา

บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน จัดสอนเสริมความรู้ TGAT ให้แก่นักเรียน ม. 6

ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภาค 1/2565

 ติดต่อสถานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตชุมชนที่ตั้งของ ศวช.มสธ.ยะลา

ร่วมทำบุญงานกฐิน วัดเฉลิมนิคม (วัดลำใหม่)

ติดป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565

จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (STOU-EPT)

 เยี่ยม นายนิอับดุลเล๊าะ ตูวี บัณฑิตดีเด่นประจำปี 2562

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบนักศึกษาและบัณฑิต มสธ. ณ วัดชนาธิปเฉลิม จ.สตูล

ร่วมทำบุญงานกฐิน ณ วัดเมืองยะลา

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดรังสิตาวาส อ.รามัน จ.ยะลา

ผู้อำนวยการ ศวช.มสธ.ยะลา เยี่ยมสนามสอบ มสธ. ประจำศูนย์สอบต่างๆ

การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ ห้องสมุด ศวช.เป็นแหล่งเรียนรู้ ม.5

ลงนามในสัญญาการจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง 

ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการการสร้างความผูกพัน ครั้งที่ 9

โครงการ สืบสานการทำขนมพื้นบ้านท้องถิ่นใต้ “การทำต้ม”

แนะนำสื่อการเรียนการศึกษาในห้องสมุด ศวช.มสธ.ยะลา ให้แก่นักเรียน

การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้ ห้องสมุด ศวช.เป็นแหล่งเรียนรู้ ม.6

โครงการสืบสานการทำขนมพื้นบ้านท้องถิ่นใต้

โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว ประจำปี 2565

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ผอ. ศวช.มสธ.ยะลา คนใหม่

จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 44 ปี มสธ.

จัดรายการ “มสธ. ที่รัก สัญจร” ทางคลื่น FM 95.5 MHz

ร่วมจัดบูธงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา

สนับสนุนของรางวัลให้กับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ต.พร่อน

สร้างอาชีพจักสานเส้นพลาสติก เสริมชุมชน ต่อยอดการศึกษา มสธ.

สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา 

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565  

ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กองกลางสนามสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

กิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

จัดวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 43 ปี มสธ. 

ติดป้ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564 

ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2565

จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT